Lachende vrouw kijkt naar andere vrouw
  1. Vrienden van Rikkingahof

Vrienden van Rikkingahof

Rikkingahof kent de stichting ‘Vrienden van Rikkingahof’. De stichting stelt zich ten doel het dagelijkse leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij tracht dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geld voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum Rikkingahof kunnen of mogen worden bekostigd.

Giften en donaties

De stichting put haar inkomsten uit donaties, eenmalige bijdragen en legaten.
U kunt uw schenking of gift overmaken op bankrekening nummer NL53RABO0145786803 t.n.v. stichting Vrienden van Rikkingahof. Vermeld s.v.p. ‘gift’ bij uw overschrijving. Een folder van de stichting is verkrijgbaar bij de receptie van Rikkingahof. Hier kunt u zich ook aanmelden als donateur.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen kunnen daarmee als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en er zijn geen successierechten over verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkenning te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie. De bestanden kunt u als pdf bestand downloaden; klik daarvoor op het gewenste bestand. Deze opent daarna in een nieuw venster.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Rikkingahof
RSIN nr.: 816176255
Adres: Rikkingahof 1, 8431 MB Oosterwolde
Bankrekeningnummer: NL 53 RABO 0 145 786 803

Bestuurssamenstelling

Dhr. A. Goettsch – voorzitter
Dhr. G. Jager – penningmeester
Dhr. M. Schijf – secretaris
Mw. T. van Asperen – lid
Mw. G. Luinge – lid

Jaarrekening Stichting Vrienden van Rikkingahof 2020
Kort jaarverslag Stichting Vrienden van Rikkingahof 2020

Zorggroep Liante

Rikkingahof is één van de zeven locaties van Zorggroep Liante.

Contact

Rikkingahof 1
8431 MB Oosterwolde
T 0516 567 660

Menu