Drie medewerkers kijken naar telefoon en praten
  1. Zorggroep Liante

Zorggroep Liante

Zorggroep Liante bestaat sinds 1 januari 2012. Voorheen was onze stichting bekend onder de naam Et Bientwark. Liante staat voor bindmiddel. En het verbinden van mensen is precies wat we doen. Niet alleen mensen die bij ons wonen, maar ook medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en mantelzorgers. Zorggroep Liante is er voor iedereen. Meer informatie…

Zorggroep Liante en Rikkingahof

Ouderen blijven langer thuis wonen en regelen hun zorg de komende jaren vaker zelf en met hun omgeving. Ouderenzorg wordt steeds meer lokaal georganiseerd. Dat vraagt samenwerking en verbondenheid in en rondom o.a. Oosterwolde. Zorggroep Liante levert 24 uur per dag zorg die op wensen en behoeften van de bewoners is gericht. Deze zorg wordt geleverd door teams die gespecialiseerd zijn in zorg op verschillende gebieden. De teams bestaan dan ook uit medewerkers vanuit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naasten.

Locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha, Wolvega en Noordwolde – elke locatie heeft een geheel eigen identiteit. Die eigenheid koesteren we. Het zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen. Liante coacht en faciliteert, samen zorgen we er voor dat we de volgende stap maken in wonen, zorg en welzijn. Bekijk hier onze locaties…

Werken bij

Laten we snel kennismaken!

Wonen in Rikkingahof

Rikkingahof is een multifunctioneel woon(zorg)centrum.

Zorggroep Liante heeft meerdere locaties met elk een geheel eigen identiteit. Die eigenheid koesteren we. Het zorgt er voor dat mensen zich thuis voelen. Liante coacht en faciliteert, samen zorgen we er voor dat we de volgende stap maken in wonen, zorg en welzijn.

De Warrenhove

In woonzorgcentrum De Warrenhove kunnen echtparen bij elkaar wonen in hun eigen appartement. Alleenstaanden zijn natuurlijk ook welkom.

Ga naar de website van De Warrenhove.

De Lauwers

In De Lauwers wordt kleinschalig wonen geboden in een omgeving waar de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk is, zoals het thuis was.

Ga naar de website van De Lauwers.

Sinnehiem

Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk biedt een thuis aan 73 mensen. Daarnaast zijn er 21 aanleunwoningen. Sinnehiem heeft een protestants-christelijke grondslag.

Ga naar de website van Sinnehiem.

Rikkingahof

Woonzorgcentrum Rikkingahof heeft 73 verzorgingsplaatsen en 104 aanleunwoningen. Deze woningen zijn verbonden door middel van overdekte gangen.

Ga naar de website van Rikkingahof.

De Vrijheidshof

In het centrum van Oosterwolde ligt De Vrijheidshof. Bewoners van deze aanleunwoningen kunnen gebruik maken van de zorg en faciliteiten van woonzorgcentrum Rikkingahof.

Ga dan naar de website van Rikkingahof.

Riemsoord

Het moderne woonzorgcentrum Riemsoord heeft 31 ruime appartementen en 52 aanleunwoningen. De centrale ruimte wordt gebruikt voor ontmoeting, activiteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ga naar de website van Riemsoord.

Krommestede

Krommestede is een multifunctioneel wooncentrum met 50 woningen met een terras. Deze woningen zijn door middel van overdekte straten verbonden met het dienstencentrum.

Ga naar de pagina over Krommestede.

Lycklama Stins

Woonzorgcentrum Lycklama Stins heeft 54 appartementen en 18 aanleunwoningen. Lycklama Stins heeft een rooms-katholieke grondslag.

Ga naar de website van Lycklama Stins.

Sickenga-Oord

Sickenga-Oord is een multifunctioneel woonzorgcentrum met 65 appartementen en 35 aanleunwoningen en werkt vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging.

Ga naar de website van Sickenga-Oord.

Menu